Kultuur ja kunstipärand

Kultuurivaldkonnas väärtustame kunstipärandit ning toetame erinevate kultuuride ja kunstide tutvustamise võimaluste loomist. Toetame ka arhitektuurivaldkonda, kuna teeme igapäevast tihedat koostööd arhitektidega ühise eesmärgi nimel – luua ja rajada funktsionaalseid ja kestvaid arhitektuuriteoseid.