Kultuur ja kunstipärand

Raamat „100 aastat Läti ehitust“


2018. aastal ilmus Lätis SIA Merksi poolt toetatud raamat „Ehitus Lätis aastatel 1918-2018“. Kolmeköiteline raamat annab ülevaate peamistest hoonetest, üritustest ja inimestest, kes on kujundanud ja kujundavad tulevikus Läti ehitusvaldkonda.

Projekti algus:
2018
Projekti lõpp:
2018