Haridus ja järelkasv

Merko stipendium 2014


Oleme alates 2007. aastast tunnustanud stipendiumitega Tallinna Tehnikaülikooli inseneriõppe tudengeid ja noori õppejõude, et aidata tagada ehitusvaldkonna järelkasvu ja õppejõududel tuleviku ehitusmeistritele paremat ehitusõpet pakkuda.

2014. aasta noore teadlase stipendiumi pälvib TTÜ kütte ja ventilatsiooni õppetooli juhataja professor Hendrik Voll, kes on teinud väga head tööd oma eriala populariseerimiseks ning selle säilimiseks ülikoolis. Lisaks uute tudengite leidmisele on ta panustanud nende õppetöö sisu ja kvaliteedi parendamisele. Voll on kaasautor erialasele õpikule „Hoonete energiatarve ja sisekliima“, mida kasutavad pea kõik ülikoolid ja mis on abiks paljudele projekteerijatele ning valdkonna konsultantidele. Ta on töötanud välja innovaatilised õppeained ja aidanud kaasajastada õppetooli õppekava. Volli eestvedamisel on valminud unikaalne päikese ja hajuskiirguse analüüsimise laboratoorium ning MEKTORYs on valmimas uus ventilatsiooni labor. Voll on mitmete kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide autor, hinnatud kolleeg ja õppejõud.

Inseneriõppe stipendiumi pälvib sama eriala IV kursuse tudeng Jakov Ivanov. Lisaks igapäevastele õpingutele on ta abistanud  doktorante erinevate uuringute läbiviimisel, osalenud BUILDT töötubades ning täiendanud end BIM-i alal. Jakov tegeleb aktiivselt muusika ja spordiga, huvitub  fotograafiast ja filosoofiast.

Projekti algus:
2014
Projekti lõpp:
2014
Koduleht:
https://www.taltech.ee/arengufond