Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Võru linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja ehitustöödVõru linn

Lepingu raames rajatakse Võru linna ligikaudu 17 km vee- ja kanalisatsioonitorustikke, 5 reoveepumplat ning 4500 m² linnatänavaid.

Tellija:
Võru Vesi AS
Projekti nimi:
Võru linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimis- ja ehitustööd
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Võru linn
Projekti algus:
2020
Valmimise aasta:
2021
Iseloomulik näitaja:
Ca 17 km torustikke; 5 reoveepumplat; 4500 m2 linnateid

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras