Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Keila jõe reoveekogumisalaSaku vald, Harjumaa

Lepingu raames rajatakse Metsanurme, Kasemetsa ja Üksnurme piirkonda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimalus ligikaudu 1500 kinnistule ning uuendatakse piirkonna teede katted.

Tellija:
AS Saku Maja
Projekti nimi:
Keila jõe reoveekogumisala
Kategooria:
Insenerrajatised
Ehitise tüüp:
Vee-, sajuvee- ja kanalisatsioonitorustikud
Projekteerija:
Keskkonnaprojekt OÜ
Tööde iseloom:
Uus ehitis
Riik:
Eesti
Aadress:
Saku vald, Harjumaa
Projekti algus:
2019
Valmimise aasta:
2021
Iseloomulik näitaja:
63 km torustikku

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras