Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Merko Ehitus on taas Eesti konkurentsivõimelisim ehitusettevõte

11.10.2019

11. oktoobril kuulutati välja 2019. aasta Eesti konkurentsivõimelisimad ettevõtted. Ehituse valdkonnas kuulutati juba kolmeteistkümnendat korda kõige konkurentsivõimelisimaks ettevõtteks AS Merko Ehitus. Lisaks pälvis AS Merko Ehitus Eesti konkurentsivõimelisima suurettevõtte tunnustuse, varem on ettevõte antud tunnustuse saanud aastal 2015.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on koostanud Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabelit 2003. aastast alates. Konkurss on kõrgeimaks tunnustuseks ettevõtetele ettevõtlusorganisatsioonide poolt.

Konkursi eesmärgiks on selgitada välja parimad nii suurettevõtete kui ka mikro-, väike- ja keskettevõtete arvestuses, lisaks koostatakse edetabelid järgmistes valdkondades: jaekaubandus, hulgikaubandus, tööstus ja energeetika, toiduainetööstus, ehitus, side/kommunikatsioon/IT-teenused, turism, finantsvahendus, teenindus, põllu- ja metsamajandus ning arhitektuur- ja projekteerimine.

Konkursi raames koostatakse ettevõtete üldine konkurentsivõime paremusjärjestus majandusnäitajate põhjal. Arvestatakse kahe viimase aasta majandustegevuste näitajad: müügitulu, puhaskasum, omakapital, töötajate arv ning tööjõukulu.

Andmete analüüsi ja edetabelite koostamise partneriks on Eesti Konjunktuuriinstituut, tehes koostööd Lausanne´i Juhtimise Arendamise Instituudiga.​

Rohkem infot: https://www.koda.ee/et/uudised/selgusid-2019-aasta-parimad-ettevotted

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras