Kõik uudised

Keit Paal ei jätka pärast lepingu lõppemist Merko Ehitus Eesti juhatuse esimehena

AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Keit Paal on teavitanud ettevõtte nõukogu soovist mitte jätkata senisel positsioonil pärast oma teenistuslepingu lõppemist 14. novembril 2019. Ettevõtte nõukogu on alustanud uue juhatuse esimehe otsingut.

„Töö Merko Ehitus Eesti juhatuse esimehena on olnud äärmiselt huvitav ja pingeline. Mul on olnud väga hea meel anda oma panus Merko kontserni suurima tütarettevõtte arengusse. Ehitusturg on pidevas muutumises ja edu saavutavad kõige kohanemisvõimelisemad, seega peab jätkuvalt ja kiirelt kohanema ka meie ettevõte. Tunnen, et organisatsiooni areng tervikuna on olnud õiges suunas ja muutusi tuleb kindlasti jätkata. Ma tänan nõukogu usalduse eest. Isiklikus plaanis on aga õige hetk anda teatepulk üle uuele juhile,“ ütles Keit Paal.

Keit Paal on töötanud Merkos erinevatel positsioonidel alates 2002. aastast, alustades objektijuhina ja juhtides enne juhatuse esimehe ametikohale asumist ettevõtte üldehituse valdkonda.

„Täname Keitu tema panuse eest vastutusrikka juhatuse esimehe rolli täitmisel. Keidu juhtimise ajal on ettevõttes jätkunud digitehnoloogia juurutamine, mis on olnud eeskujuks ka me teiste riikide tütarettevõtetele. Tema fookuses on olnud üksuste vahelise koostöö parandamine, kvaliteedijuhtimise tugevdamine ja ettevõtte kliendikesksemaks muutmine. Valminud on mitmed suured ehitusobjektid ja käivitatud uusi projekte ning ettevõttega on liitunud noori andekaid spetsialiste,“ ütles Merko Ehitus Eesti nõukogu esimees Andres Trink.

„Keit jätkab juhatuse esimehena oma ametiaja lõpuni või kuni uue juhi tööle asumiseni. Samuti arutame temaga võimalusi jätkata koostööd mõnes muus rollis edaspidi. Merko Ehitus Eesti uue juhi otsing on alanud ja anname tulemustest teada niipea, kui oleme saavutanud kokkulepped,“ lisas Andres Trink.