Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Teavitamise kanalid

Ärieetika vastase käitumise kahtlustest või kindlatest andmetest saab teada anda erinevate kanalite kaudu, mida võivad kasutada nii ettevõtte töötajad, koostööpartnerid kui teised. Kõiki teateid uuritakse viivitamatult professionaalse ja sõltumatu koostööpartneri poolt, kelleks on AS-i Merko Ehitus lepinguline koostööpartner Ernst & Young.

Teavitamise ja info analüüsimise süsteem tagab protsessi igas etapis turvalisuse, konfidentsiaalsuse ja soovi korral vihje tegija anonüümsuse. Kodulehe ankeedi, vihjetelefoni ja e-maili teel edastatud teated ei jõua Merkoni, Ernst & Young edastab Merkole ainult uurimist vajava vihje sisukokkuvõtte ilma igasuguse viiteta infoallikale. Infot hoiavad konfidentsiaalsena ja kasutavad ainult juhtumi lahendamisele suunatud eesmärgil ka Merko juhid ja auditikomitee, kelle poole on vihjega pöördutud.

Enne info edastamist palun mõelge läbi ja valmistage ette võimalikult täpsed vastused küsimustele:

  • kus sündmus aset leidis
  • millal sündmus aset leidis
  • sündmuse kirjeldus
  • kes on sündmusega seotud osapooled (nimed, ametinimetused)
  • kuidas teie antud sündmusest teada saite
  • kas teil on sündmuse aset leidmise kohta tõendeid (kas keegi on veel sellest teadlik, kas on tõendavaid dokumente)
  • kas soovite jääda täielikult anonüümseks või anda oma kontaktid sõltumatule teenusepakkujale, et ta saaks uurimise raames lisainfo küsimiseks või tagasiside andmiseks teiega ühendust võtta. Ka sellisel juhul on garanteeritud, et Merko jaoks jääte te anonüümseks.

webpage
VIHJEANKEET

Täida vihjeankeet Merko kodulehel. Kinnitame, et Merko ei salvesta kodulehel sisestatud andmeid ning need edastatakse automaatselt sõltumatule kolmandale osapoolele, kes teostab vihjete analüüsi.

e-mail

E-KIRI

Saada e-kiri aadressile ethics@merko.eeKiri saadetakse otse sõltumatule kolmandale osapoolele Ernst & Young, kes teostab vihjete analüüsi.

telephone

VIHJETELEFON

24/7 avatud automaatsele vihjeliinile saab jätta  teate eesti, inglise, vene, läti või leedu keeles. Kõnele rakendub tavakõne tasu ning teie teate salvestab automaatvastaja. Teated edastatakse automaatselt sõltumatule kolmandale osapoolele Ernst & Young, kes teostab vihjete analüüsi.

Eesti:    (+372) 5622 1221
Läti:      (+371) 6789 5150
Leedu: (+370) 5212 5022
Norra: (+372) 5660 1631

manager
OTSESUHTLUS

Vahetu suhtlus on väga oluline ning Merko toetab usalduslikku suhet töötaja ja juhtide vahel. Rikkumise kahtluse või konkreetse veendumuse korral soovitame rääkida otsese juhi, ettevõtte juristi või juhatuse liikmega või pöörduda AS Merko Ehitus auditikomitee esi-mehe poole e-kirja aadressil auditikomitee@merko.ee või telefonil (+372) 650 1250.