Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Nõukogu tasustamine

Nõukogu liikmete tasud kinnitab aktsionäride üldkoosolek. Kehtiva nõukogu liikmete tasustamise korra kinnitas 2008. aasta 31. oktoobril toimunud aktsionäride üldkoosolek.

Nõukogu liikmete tasusid makstakse igakuiselt ning arvestatud tasust arvatakse maha seadusega ettenähtud maksud.

Teenistuslepingu ennetähtaegsel lõpetamisel või mittepikendamisel nõukogu liikmele lahkumishüvitist ei maksta.

2019. ja 2018. majandusaastal maksti nõukogu liikmetele tasusid (eurodes) järgmiselt:

Nimi 2019 2018
Toomas Annus 35 152
Teet Roopalu 38 347 38 347
Indrek Neivelt 38 347 38 347