Äririsk

Kontsern võtab kaalutletult riske eesmärgiga kasvatada tulusid. Suurimad äritegevuse riskid seonduvad meie jaoks sisenemisega uutele turgudele ja valdkondadesse, olemasolevate varude ja investeeringute haldamisega ning sõlmitud ehituslepingute täitmisega. Ehitustegevuse üks eripärasid on sõlmitud lepingute pikaajaline täitmine, mis muudab sektori majanduskeskkonna muutuste suhtes inertseks. Seetõttu jõuavad majanduskeskkonna nii negatiivsed kui ka positiivsed muutused ehitusse u 12–18-kuulise nihkega.

Mitmel turul tegutsemine toob kaasa vajaduse tunda eri riikide majanduskeskkonda ning pöörata tähelepanu majanduse tsüklilisusele ning eri riikide juriidilistele, kultuurilistele ja poliitilistele erisustele. Kontserni eesmärk on kasvada turgudel, kus juba täna tegutsetakse. Uutele turgudele sisenedes tehakse enne lõplike investeerimisotsuste vastuvõtmist kohalikud tavad ja eripärad põhjalikult selgeks ning veendutakse, et keskkond oleks piisavalt stabiilne ja kompetentne meeskond komplekteeritud.

Investeeringute vaatevinklist on peamised riskid seotud kinnistute portfelliga ning arendusprojektide realiseerimisega. Juhime kinnisvara arendusprojekte tervikliku protsessina, mis hõlmab kõiki tegevusi alates kinnistu ostust, detailplaneeringuga seotud menetlustest, projekteerimise ja ehitamise korraldamisest kuni valmis korterite müügini kliendile ja garantiiteeninduseni. Kontsernis on kasutusel ühtsed põhimõtted kinnisvara arendusprojektide elluviimiseks, et tagada kogu kontsernis aastatega kogunenud parima praktika rakendamine. Analüüsime pidevalt oma arenduspotentsiaaliga maade varu, veendumaks, et portfellis on piisavalt kinnistuid turule sobivateks arendusteks. Investeeringud uutesse kinnistutesse või projektidesse summas kuni 3 miljonit eurot otsustatakse üldjuhultütarettevõtte nõukogu tasandil ning suuremates summades ostud kinnitatakse täiendavalt kontserni nõukogus.