Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

 • 09.022017

  2016. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne

 • 09.022017

  Konverentskõne: LHV

  Tallinn

 • 10.022017

  Konverentskõne: Swedbank

  Tallinn

 • 21.022017

  Kohtumine

  Andrus Rand – OÜ Midas Invest

  Rene Ilves – OÜ Seitse Samuraid

  Tallinn

Meie eesmärgiks on igakülgselt toetada Merko aktsia õiglast hinnastamist läbi pideva ja jätkuva olulise info edastamise kõikidele turuosalistele. Samuti on eesmärgiks hoida olemasolevate aktsionäride lojaalsust ettevõtte vastu ning tekitada huvi uutes aktsionärides ja analüütikutes.

Ettevõte ei korralda kohtumisi ega esitlusi analüütikutega või investoritega vahetult enne finantsaruandluse (vahearuanded, majandusaasta aruanne) avalikustamise kuupäevi. AS Merko Ehitus suhtleb korrapäraselt oma suurimate aktsionäride ja potentsiaalsete investoritega tehes taotluse korral kohtumisi. Kohtumistel esitatav informatsioon on avalik, s.t kättesaadav ettevõtte aruannetest, kodulehelt või muudest avalikest allikatest. Nimetatud kohtumistel järgime väga hoolikalt kehtivaid siseteabe reegleid.

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras