Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

 • 12.022013

  Kohtumine: East Capital

  Tallinn

 • 14.022013

  2012. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

  2012. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

 • 20.022013

  Kohtumine: Swedbank

  Tallinn

 • 21.022013

  Kohtumine: H. Lunden Holding AB, SEB Enskilda

  Tallinn

 • 01.032013

  Kohtumine: Danske Capital

  Tallinn

 • 14.032013

  Kohtumine: SEB Enskilda

  Tallinn

 • 21.032013

  Kohtumised: LHV Annual Baltic Investor Tour

  Kohtumised Tallinnas:
  – LHV
  – North River Capital Partners
  – Harding Loevner
  – Trigon Capital
  – Northern Star
  – Danske Capital
  – SEB

Meie eesmärgiks on igakülgselt toetada Merko aktsia õiglast hinnastamist läbi pideva ja jätkuva olulise info edastamise kõikidele turuosalistele. Samuti on eesmärgiks hoida olemasolevate aktsionäride lojaalsust ettevõtte vastu ning tekitada huvi uutes aktsionärides ja analüütikutes.

Ettevõte ei korralda kohtumisi ega esitlusi analüütikutega või investoritega vahetult enne finantsaruandluse (vahearuanded, majandusaasta aruanne) avalikustamise kuupäevi. AS Merko Ehitus suhtleb korrapäraselt oma suurimate aktsionäride ja potentsiaalsete investoritega tehes taotluse korral kohtumisi. Kohtumistel esitatav informatsioon on avalik, s.t kättesaadav ettevõtte aruannetest, kodulehelt või muudest avalikest allikatest. Nimetatud kohtumistel järgime väga hoolikalt kehtivaid siseteabe reegleid.

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras