Aruanded ja investorkalender

2021

Q1

 • 2020. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne

Q2

 • 2021. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne
 • Auditeeritud 2020. aasta majandusaasta aruanne

Q3

 • 2021. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne

Q4

 • Kohtumine: Trigon Capital
 • 2021. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne

2020

Q1

 • Konverentskõne: Dr. Kalliwoda, Research GmbH
 • 2019. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne

Q2

 • Konverentskõne: Swedbank
 • 2020. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne
 • Auditeeritud 2019. aasta majandusaasta aruanne

Q3

 • Konverentskõne: Eikos AB
 • Konverentskõne: Swedbank
 • 2020. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne

Q4

 • Konverentskõne: Swedbank
 • 2020. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne

2019

Q3

 • Kohtumine: Eikos AB
 • Konverentskõne: Swedbank
 • 2019. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne

Q4

 • Kohtumine: Firebird Management LLC
 • 2019. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne

2018

Q1

 • Kohtumine: Trigon Capital
 • Kohtumine: Swedbank
 • Konverentskõne: LHV
 • 2017. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne

Q2

 • Konverentskõne: Swedbank
 • Kohtumine: East Capital
 • Kohtumine: SEB
 • 2018. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne
 • Kohtumine: LHV Annual Baltic Investor Tour
 • Kohtumine: SEB
 • Auditeeritud 2017. aasta majandusaasta aruanne

Q3

 • Kohtumine: Swedbank
 • 2018. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne

Q4

 • Konverentskõne: Swedbank
 • 2018. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne

2017

Q1

 • Kohtumine: Andrus Rand – OÜ Midas Invest; Rene Ilves – OÜ Seitse Samuraid
 • Konverentskõne: Swedbank
 • Konverentskõne: LHV
 • 2016. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne

Q3

 • Kohtumine: Firebird – Steve Gorelik
 • Kohtumine: KJK Capital
 • Konverentskõne: Swedbank
 • 2017. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne

Q4

 • Konverentskõne: Swedbank
 • 2017. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne

2016

Q1

 • Kohtumine: Danske Capital
 • Kohtumine: LHV
 • Kohtumine: Swedbank
 • 2015. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne

Q2

 • Kohtumine: LHV – Legg Mason
 • Kohtumine: Trigon Capital
 • Konverentskõne: Swedbank
 • 2016. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne
 • 2015. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek
 • Kohtumine: Firebird, Steve Gorelik
 • Kohtumine: SEB Stockholm Institutional Clients, Harald Lunden
 • Kohtumine: LHV Annual Baltic Investor Tour

  Swedbank Investment Funds
  Aurejärvi Wealth Management
  Castlestone Management
  Impera Capital
  Ambient Sound Investments
  SEB Asset Management
  Trigon Capital
  LHV Asset Management
  LHV Pank

 • Auditeeritud 2015. aasta majandusaasta aruanne

Q3

 • Kohtumine: Firebird – Steve Gorelik
 • Kohtumine: Danske Capital
 • Kohtumine: LHV
 • Konverentskõne: Swedbank
 • 2016. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne

Q4

 • Konverentskõne: Swedbank
 • 2016. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne

2015

Q1

 • Kohtumine: Carnegie Investor Tour

  Carnegie
  SEB Wealth Management (Sweden)
  PRI Pensionsgaranti
  Coeli Funds
  Case Asset Management
  Investor AB

 • Kohtumine: KJK Capital
 • Kohtumine: LHV
 • 2014. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne
 • Kohtumine: SEB Stockholm Institutional Clients, Harald Lunden
 • Kohtumine: Swedbank ja Swedbank Investeerimisfondid

Q2

Q4

 • Kohtumine: Darby Private Equity ja Franklin Templeton Investments
 • Kohtumine: LHV
 • Kohtumine: Danske Capital
 • Kohtumine: SEB
 • Konverentskõne: Swedbank
 • Kohtumine: Firebird: Steve Gorelik
 • 2015. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne
 • Konverentskõne: Trigon

2014

Q1

Q2

 • Kohtumine: LHV, Legg Mason
 • Konverentskõne: Swedbank
 • Konverentskõne: SEB Enskilda
 • 2014. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne
 • 2013. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek
 • Kohtumine: East Capital
 • Auditeeritud 2013. aasta majandusaasta aruanne

Q3

 • Kohtumine: Danske Capital
 • Kohtumine: SEB Enskilda
 • Kohtumine: LHV
 • Kohtumine: Swedbank
 • Konverentskõne: Trigon Capital
 • 2014. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne

2013

Q1

 • Kohtumised: LHV Annual Baltic Investor Tour

  LHV
  North River Capital Partners
  Harding Loevner
  Trigon Capital
  Northern Star
  Danske Capital
  SEB

 • Kohtumine: SEB Enskilda
 • Kohtumine: Danske Capital
 • Kohtumine: H. Lunden Holding AB, SEB Enskilda
 • Kohtumine: Swedbank
 • 2012. aasta 12 kuu ja IV kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
 • Kohtumine: East Capital

Q2

 • Kohtumine: Metzler Asset Management
 • 2012. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek
 • Kohtumine: Danske Capital
 • Kohtumine: Firebird Private Equity Advisors LLC
 • Kohtumine: LHV
 • 2013. aasta 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
 • Auditeeritud majandusaasta aruanne 2012 ja kasumi jaotamise ettepanek

Q3

 • Kohtumine: Allianz Global Investors
 • Kohtumine: East Capital
 • Kohtumine: ING LUXEMBOURG S.A.
 • Kohtumine: SEB Enskilda
 • Kohtumine: LHV
 • Konverentskõne: Swedbank
 • Konverentskõne: BlackRock Investment Management (UK) Limited
 • 2013. aasta 6 kuu ja II kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
 • Kohtumine: BlackRock Investment Management (UK) Limited
 • Kohtumine: Fidelity Worldwide Investment

Q4

 • Kohtumine: Harald Lunden
 • Kohtumine: CIM Investment Management, LHV
 • Kohtumine: Lloyd George Management, SEB
 • Kohtumine: Templeton
 • Kohtumine: LHV
 • 2013. aasta 9 kuu ja III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997