Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Indeksite võrdlus

AS Merko Ehitus aktsia hinna ja võrdlusindeksi OMX Tallinn muutused alates 2017. aasta algusest:

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras