Merko aktsia


Investorkalender


05.08.2021

2021. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne

06.05.2021

2021. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne

Väärtpaberi informatsioon

Emitent:
Väärtpaberi nimi:
Väärtpaberi lühinimi:
Emitendi residentsus:
Turg:
Tööstusharu:

AS Merko Ehitus
Merko Ehitus aktsia
MRK1T
Eesti
Nasdaq Tallinn, Balti põhinimekiri
Ehitus

ISIN:
Nimiväärtus:
Emiteeritud väärtpaberite arv:
Noteeritud väärtpaberite arv:
Valuuta EUR:
Noteerimise kuupäev:

EE3100098328
Nimiväärtuseta
17 700 000
17 700 000
EUR
11.08.2008

AS Merko Ehitus Tallinn Nasdaq börsil