Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Investorile

Investorkalender

  • 07/05/2020

    2020. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne

  • 06/08/2020

    2020. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne