Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Investorile

Investorkalender

  • 06/08/2020

    2020. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne

  • 05/11/2020

    2020. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras