Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

2015

2015

AS Merko Ehitus aastaaruanne 2015

AS Merko Ehitus aastaaruanne 2015. aasta kohta.

AS MERKO EHITUS AASTARAAMAT

AS Merko Ehitus aastaraamat 2015

2015 aastaraamat cover

 

 

 

 

AS Merko Ehitus aastaraamat

Presentatsioon
PDF fail 
alamleht: merko.ee/agm-2016-est/

AS Merko Ehitus sotsiaalse vastutuse aruanne 2015

CSR cover

AS Merko Ehitus sotsiaalse vastutuse aruanne 2015

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras