Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

2012

2012

AS Merko Ehitus aastaaruanne 2012

AS Merko Ehitus aastaaruanne 2012. aasta kohta.

Hea ühingujuhtimise tava

Tallinna Börsil noteeritud aktsiate emitentidele kehtib alates 2006. aastast Hea Ühingujuhtimise Tava (edaspidi HÜT), mis käsitleb ettevõtte juhtimise ja aktsionäride kohtlemise head praktikat. HÜT põhimõtted on börsiettevõttele soovituslikud ning ettevõte otsustab ise, kas ta järgib HÜTi põhialuseid või mitte. Hea Ühingujuhtumise Tava on üles ehitatud põhimõttel “täidan või selgitan” mille kohaselt peab ettevõte selgitama oma seisukohti ja tegevust HÜTi sätete osas, mida ettevõte ei täida.

AS Merko Ehitus Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne 2012

Hea Ühingujuhtimise Tava

Hea Ühingujuhtimise Tava kommenteeritud väljaanne

 

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras