Kõik uudised

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras

  • Suhtume pandeemia olukorda vastutustundlikult ja teeme kõik võimaliku, et minimeerida pandeemia mõju ja tagajärgi oma töötajatele, klientidele, partneritele ja aktsionäridele.
  • Järgime oma koduturgude valitsuste ja terviseametite nõudeid ja juhiseid ning vajadusel muudame oma töökorraldust neile vastavalt.
  • Selleks, et minimeerida viiruse levikut ja haigestumisi, rakendame oma töös nii kontorites kui ehitusplatsidel vajalikke meetmeid, sealhulgas kaugtöö, distantsi hoidmine, käte ja ruumide desinfitseerimine, isikukaitsevahendite kasutamine, jt. Haigestunud ja gripilaadsete sümptomitega töötajad, samuti nakatunuga kokku puutunud töötajad peavad jääma koju.
  • Peatöövõtjana täidame vajalikke nõudeid ja nõuame nende täitmist ka alltöövõtjatelt, keda koolitame ja vajadusel toetame isikukaitsevahendite kättesaadavuse tagamisel. Oleme jaganud meie poolt välja töötatud meetmeid ja protseduure ka koostööpartnerite ja erialaliitudega.
  • Kontsern jätkab täna ehitusfaasis olevate korteriarendusprojektide valmisehitamist ning rakendab ka korterite müügi protsessis vajalikke ohutusmeetmeid kontserni töötajate ja klientide kaitseks.
  • Kontserni ettevõtted teevad kõigi osapooltega koostööd võimalikult plaanipärase ühiste eesmärkide saavutamise ning objektide valmimise nimel. Tänases eriolukorras pole välistatud, et ehitusplatsidel töötamisel võib tulla piiranguid või seisakuid, samuti võivad ehitustööde valmimise tähtaegu mõjutada töötajate haigestumine ning erinevad tarneraskused. Kontserni ettevõtted on peamised riskid kaardistanud ja analüüsinud alternatiivseid lahendusi, tekkivate olukordade lahendamisel lähtutakse konkreetse juhtumi spetsiifikast. Tegevustes lähtutakse põhimõttest minimeerida kahju erinevatele osapooltele ja peetakse oluliseks, et kõik osapooled käituvad vastutustundlikult.
  • Pandeemial ja piirangutel on ehitus- ja kinnisvarasektorile ning kontserni äritegevusele negatiivne mõju, mille ulatust ei ole tänasel päeval võimalik hinnata. Riske ning erasektori nõudlusest tulenevat ehitustellimuste langust aitaks leevendada pangandussektori vastutustundlik käitumine, valitsuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide toetusmeetmed ning avaliku sektori ehitustellimuste kiire suurendamine.