Merko

Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Meie visiooniks on usaldusväärsed lahendused ja kvaliteetne teostus teie ideedele.

Balti regiooni juhtiv ehituskontsern

AS Merko Ehitus kontserni ettevõtted pakuvad ehitus- ja kinnisvaraarenduse terviklahendusi Eestis, Lätis, Leedus ja alates 2016. aastast ka Norras. Sõltuvalt tellijate vajadustest teostame nii väikesemahulisi ehitustöid kui ka mastaapseid, keerukaid ja innovaatilisi projekte, alates hoonetest kuni lõpetades infrastruktuuri- ja energiarajatiste ning teedeehitusega. Merko Ehitus kuulub ka juhtivate elamuehituse ettevõtete hulka Balti riikides.

Kontsernist lähemalt

Investorkalender

  • 06/08/2020

    2020. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne

  • 05/11/2020

    2020. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne

Eetiline äritegevus on me edu pant. Merko ei tolereeri korruptsiooni selle üheski vormis.

Merko

Äritegevus koroonaviiruse COVID-19 pandeemia olukorras