Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Aktsionärid

ASi Merko Ehitus aktsionärid seisuga 31.12.2017 ja muutus võrreldes eelmise kvartaliga

Aktsiate arv Osalus 31.12.2017 Osalus 30.09.2017 Muutus
AS Riverito 12 742 686 71,99% 71,99%
ING Luxembourg S.A. AIF Account 974 126 5,50% 5,50%
Firebird Republics Fund Ltd 363 094 2,05% 2,05%
SEB S.A. UCITS kliendid 232 222 1,31% 1,31%
Firebird Avrora Fund Ltd 220 519 1,25% 1,25%
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Rootsi kliendid 211 260 1,19% 1,19%
OÜ Midas Invest 163 025 0,92% 0,71% 37 500
State Street Bank and Trust Omnibus Account a Fund No OM01 153 018 0,86% 0,86%
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS 143 887 0,81% 0,81%
Firebird Fund L.P. 131 331 0,74% 0,74%
Suurimad aktsionärid kokku 15 335 168 86,64% 86,43% 37 500
Väikeaktsionärid kokku 2 364 832 13,36% 13,57% (37 500)
Kokku 17 700 000 100% 100%

AS Merko Ehitus aktsionäride nimekiri on kättesaadav Eesti väärtpaberite keskregistri kodulehel:
http://statistics.e-register.ee/et/shareholders