Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Aktsionärid

ASi Merko Ehitus aktsionärid seisuga 31.03.2018 ja muutus võrreldes eelmise kvartaliga

Aktsiate arv Osalus 31.03.2018 Osalus 31.12.2017 Muutus
AS Riverito 12 742 686 71,99% 71,99%
ING Luxembourg S.A. AIF Account 974 126 5,50% 5,50%
Firebird Republics Fund Ltd 363 094 2,05% 2,05%
SEB S.A. UCITS kliendid 232 222 1,31% 1,31%
Firebird Avrora Fund Ltd 222 419 1,26% 1,25% 1 900
OÜ Midas Invest 174 925 0,99% 0,92% 11 900
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Rootsi kliendid 169 809 0,96% 1,19% (41 451)
State Street Bank and Trust Omnibus Account a Fund No OM01 153 018 0,86% 0,86%
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS 143 887 0,81% 0,81%
Firebird Fund L.P. 131 331 0,74% 0,74%
Suurimad aktsionärid kokku 15 307 517 86,48% 86,64% (27 651)
Väikeaktsionärid kokku 2 392 483 13,52% 13,36% 27 651
Kokku 17 700 000 100% 100%

AS Merko Ehitus aktsionäride nimekiri on kättesaadav Eesti väärtpaberite keskregistri kodulehel:
http://statistics.e-register.ee/et/shareholders