Asud AS MERKO EHITUS kontserni kodulehel group.merko.ee

Meie visiooniks on usaldusväärsed lahendused ja kvaliteetne teostus teie ideedele.

Balti regiooni juhtiv ehituskontsern

AS Merko Ehitus kontserni ettevõtted pakuvad ehitus- ja kinnisvaraarenduse terviklahendus Eestis, Lätis, Leedus ja alates 2016. aastast ka Norras. Sõltuvalt tellijate vajadustest teostame nii väikesemahulisi ehitustöid kui ka mastaapseid, keerukaid ja innovaatilisi projekte, alates hoonetest kuni lõpetades infrastruktuuri- ja energiarajatiste ning teedeehitusega. Merko Ehitus kuulub ka juhtivate elamuehituse ettevõtete hulka Balti riikides.

Kontsernist lähemalt

Investorkalender

  • 09/02/2017

    2016. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne

  • 04/04/2017

    Auditeeritud 2016. aasta majandusaasta aruanne

Eetiline äritegevus on me edu pant. Merko ei tolereeri korruptsiooni selle üheski vormis.